Logistyka
Consulting
Plik instruktarzowy
Accounting
Coaching
Swarovsky collection
Myjnia bezdotykowaO nas ???ó??
Port Gda?ski

ConsultingTekst alternatywny
Solidus - transport i logistyka
Logistyka
michal test god najukocha?sza pami?tka ?lubna- Bo?ena.
Najwi?ksza duma, za któr? gotów jestem odda? ?ycie- synowie: Borsuk i Krzysztof.

Wnukowie (nie ostatni), którzy nas przerosn? (we wszystkim): Jan i Antoni.
Najwi?ksze odkrycie w naszym ?yciu: synowa Dominika. Robi? to, co lubi? i jeszcze z tego ?yj?. Debiut pisarski- b?dzie udany. Pasja: by? szcz??liwym i szcz??ciem si? dzieli?. Hobby: podró?e. Marzenia: zam?czy? Was nast?pnymi ksi??kami ( tytu?y wy?ej i nie tylko). Nie szukaj w wyszukiwarce, nie wyda?em ?adnej ksi??ki sam ( jeszcze ), ale z odkryciem 2009, Filipem, wejdziemy pod strzechy. Potrzebne mi: zdrowie, szczera aprobata, mi?o?? ludzi, prawdziwa krytyka, wolny czas, dar Bo?y-umys? pe?en m?drych pomys?ów.
Znajdź nas na mapie

Solidus Sp. z o.o.
ul. Na Zaspę 57
80-546 Gdańsk
Woj. pomorskie
tel. 058 3431330
fax. 058 3439313
solidus@portgdansk.pl